fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Par iestādi

Ēkas un darba laiks

Kuldīgas Jauniešu māja (Jelgavas iela 26, Kuldīga)

P. - Administrācija no 8:00 - 17:00, Jauniešiem no 12:00 - 19:00

O. - Administrācija no 8:00 - 17:00, Jauniešiem no 12:00 - 19:00

T. - Administrācija no 8:00 - 17:00, Jauniešiem no 12:00 - 19:00

C. - Administrācija no 8:00 - 17:00, Jauniešiem no 12:00 - 19:00

P. - Administrācija no 8:00 - 17:00, Jauniešiem no 12:00 - 21:00

Tehniskās Jaunrades centrs

P. - 12:00-20:00

O. - 13:00-20:00

T. - 14:00-20:00

C. - 13:00-20:00

P. - 12:00-17:00

Skrundas Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

P. - 13:00 - 17:00

O. - 13:00 - 17:00

T. - 13:00 - 17:00

C. - 13:00 - 17:00

P. - 13:00 - 17:00

Vēsture

1905. gada iela 10

Pirmās ziņas par šo adresi atrodamas 1797. gada zīmētajā pilsētas kartē, kurā gruntsgabals, uz kura atrodas ēka, jau attēlots. Tas ir liels, vēl nav numurēts un apbūvēts. Kartē, kas datēta ar aptuveni ar 1875. gadu, uz gruntsgabala jau attēlota pašreizējā mūra celtne, sākotnējā garumā (īsāka) un bez mazās piebūves ēkas centrā pie pagalma fasādes. 1913. gada pilsētas kartē ēka jau attēlota pagarināta un ar centrālo piebūvi pie pagalma fasādes.

1905.gada ielas 10 namu cēlis būvuzņēmējs un Latviešu biedrības vadītājs Pēteris Jākobsons. Ēkā atradās Jākobsonu ģimenes dzīvoklis un biedrības telpas, ieskaitot zāli, kur rīkotas balles. 1879. gadā pilsētas valde nolēma atpirkt šo namu, lai ierīkotu sešklasīgo meiteņu skolu. Mācības notika vācu valodā. 1920.–1930. gados namā atradās Kuldīgas II pamatskola. Savukārt, 1950.–1960. gadu sākumā atradās Kuldīgas 2. (krievu) vidusskola. Pēc tam ēkā atradās Kuldīgas 8 gadīgās skolas 1. līdz 4. klase.

     Ēkas 1. stāvs no 1994. gadā nonāca Kuldīgas 78. arodvidusskolas pārziņā.  Remonti netika veikti.  1. stāvā labajā pusē 2 telpas aprīkoja jaunizveidotās mājas saimniecības vadītāju grupas apmācību vajadzībām. 1. stāvā kreiso pusi aprīkoja kā dienesta viesnīcu.  2. stāvā turpināja saimniekot Kuldīgas 2. vidusskola. Līdz 1996. gadam ēkā atradās Kuldīgas 78. arodvidusskolas klases un kopmītnes. Toreiz ēka bija gandrīz avārijas stāvoklī. Trīs gadus ēka bija neizmantota, izņemot trīs dzīvokļus trešajā stāvā. Jau tā nolaistās telpas bija kļuvušas vēl sliktākas. No 1999. gada novembra līdz 2000. gada janvārim ēkā notika triecienremonts, un pēc tam ēkā tika ierīkots Kuldīgas Bērnu un jauniešu centrs. Šobrīd 1905. gada iela 10 ir centrālā Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra ēka. No 2021. gada direktore ir Ieva Ozoliņa.

bjcvecs3

Par mums runā

https://www.youtube.com/watch?v=UiKTneILi20

Skolēnu brīvlaika nedēļa kopā ar Kuldīgas BJC (Skrundas TV)

Screenshot 2021 03 23 at 08.05.07

https://www.youtube.com/watch?v=WiN1d9aMK5E

Barikāžu atceres pasākums Kuldīgā "Barikādēm 30." (Skrundas TV)

Screenshot 2021 01 27 at 15.16.02

https://www.youtube.com/watch?v=KRxJZ2XNtIY

Attālinātais darbs Kuldīgas BJC (Skrundas TV)

Screenshot 2021 01 25 at 15.19.32

https://www.youtube.com/watch?v=9FLjYPHDvGA

Kuldīgas BJC plāni un ieceres 2021. gadā (Skrundas TV) 

Screenshot 2021 01 25 at 15.21.13

https://www.youtube.com/watch?v=piotRFqMbcw

Skrundas TV sižets par radošajām nedēļām "Vasaras raibumiņi" 

http://www.youtube.com/watch?v=21AIBJErxnY

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Kā attīstīt mobilo darbu ar jaunatni - projekts "TurLava"., Tiešsaiste, pieejams http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/ka-attistit-mobilo-darbu-ar-jaunatni-projekts-turlava 

Tuvojas skolēnu dziesmu un deju svētki. Laikraksts Kurzemnieks, 2020. gada 10. marts, 4 lpp. Nr.20 (11551)

kurzemnieks deju skate

Mācās uz ielas justies droši. Laikraksts Kurzemnieks, 2020. gada 28. februāris, 5lpp. Nr. 17, (11548)

csddpulcins

Nebaidies no nezināmā. Laikraksts Kurzemnieks, 2020. gada 11. februāris. Nr. 12, (11543)

nebaidies no nezinama

Paņems nazīti, salodēs, saliks visu kopā. Laikraksts Kurzemnieks, 2020. gada 11. februāris. Nr. 12, (11543)

panems naziti

Vēlas uzlabot skeitparku. Laikraksts Kurzemnieks, 2020. gada 31. janvāris. Nr. 9, (11540)

skeitparks

Dāvana Ziemassvētkos. Laikraksts Kurzemnieks, 2020. gada 3. janvārī, 5lpp.

davana ziemassvetkos

Pateicības vārdi pagastu jauniešiem. Laikraskts Kurzemnieks. Tiešsaiste, pieejams: https://www.kurzemnieks.lv/kultura/11092-pateicibas-vardi-pagastu-jauniesiem/

11092 snepeles jauniesi 3

Projekts "JĀdaram" izstrādās ilgtermiņa jaunatnes politikas plānošanas dokumentu nākamiem trīs gadiem Kuldīgas novadā. Laikraksts Kuldīgas novada vēstis, 2019. gada 12. septembrī

projektsjadaram

Jaunieši no Kuldīgas un Paņevežas rada jaunas dziesmas un ieraksta albumu. Laikraksts Kuldīgas novada vēstis, 2019. gada 12. septembrī

panevezasavize

 

Atvērto durvju diena Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā 7. septembrī, sižetu sagatavoja Skrundas TV

http://www.youtube.com/watch?v=6sRpcWBZhOQ

Jaunietis ir pasaules atklājējs. Laikraksts Kurzemnieks, 2019. gada 2. septembra izdevums.

IMG 8544

Apstiprina projektu "Tur Lava", lai attīstītu mobilo darbu ar jaunatni Kuldīgas novadā. Kuldīgas Novada Vēstis, 2019. gada 7. februāra izdevums

Turlavakurzemnieks3

Kuldīgas Vēstules ISSN 2256-005X, 2018, 16. "Pieaugušie te ir tikai viesi"

doc01869920190128141652 2

doc01870020190128141724 3

Jauniešiem vajag tikai pamudinājumu. 

Laikraksts Kurzemnieks tiešsaistē: http://www.kurzemnieks.lv/dzive/9080-jauniesiem-vajag-tikai-pamudinajumu/ 

jauniesipagastos

 Vācu draugiem rāda interešu izglītību. Laikraksts Kurzemnieks Nr. 52 (11 288) 4. lpp.  

kurzemniekaraksts

Ko asie prāti zina par Latviju. Laikraksts Kurzemnieks tiešsaistē: http://www.kurzemnieks.lv/izglitiba/8498-ko-asie-prati-zina-par-latviju/ 

asieprati

Pie pasta piemin 1991. gada barikādes. Laikraksts Kuldīgas novada vēstis tiešsaistē: http://kuldiga.lv/images/KuldigasVestis/2018/24_01_2018.pdf

 barikadess

 

Jaunieši māca vienaudžiem muzicēt. Laikraksts Kurzemnieks tiešsaistē: http://www.kurzemnieks.lv/izglitiba/8112-jauniesi-maca-vienaudziem-muzicet/ 

kurzemniekarakstsmeistarklase

 

Kuldīgas Bērnu un jauniešu centrs atver durvis sezonai. Laikraksts Kurzemnieks tiešsaistē: http://www.kurzemnieks.lv/izglitiba/7658-kuldigas-bernu-un-jauniesu-centrs-atver-durvis-sezonai/

durvis

 

Katru gadu aizvien plašāk. Laikraksts Kurzemnieks tiešsaistē: http://www.kurzemnieks.lv/dzive/7584-katru-gadu-aizvien-plasak/ 

Untitled 4

 

Rekvizīti | LOGO

Kuldīgas novada pašvaldība

Reģ.Nr. 90000035590

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Banka: A/S SEB banka

Konta Nr.: LV26UNLA0011001130401

Kods: UNLALV2X

Piezīmēs obligāti norādīt: pakalpojuma saņēmējs – Bērnu un jauniešu centrs.

ZIPmape5Kuldīgas BJC LOGO