fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pieņemšana pie BJC direktores