fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kuldīgas Centra vidusskolas 3. kl. tautas deju kolektīvs

image

Kuldīgas Centra vidusskolas 3. kl. tautas deju kolektīvs

Ir svarīgi aizsākt latviešu tautas deju pamatelementu apguvi jau sākumskolā. Tautas deju pulciņa nodarbības dos iespēju papildus nodarboties ar bērniem – vingrināt tos apgūt dejas soļus, mācīt latviešu tautas dejas, tādējādi gan veicinot to fiziskā stāvokļa uzlabošanos, gan dejas, kā nacionālās kultūras vērtības saglabāšanos.

Uzdod jautājumu pasniedzējam

Zita Serdante