fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Par mums runā...

Barikāžu atceres pasākums Kuldīgā "Barikādēm 30." (Skrundas TV)

Screenshot 2021 01 27 at 15.16.02

https://www.youtube.com/watch?v=KRxJZ2XNtIY

Attālinātais darbs Kuldīgas BJC (Skrundas TV)

Screenshot 2021 01 25 at 15.19.32

https://www.youtube.com/watch?v=9FLjYPHDvGA

Kuldīgas BJC plāni un ieceres 2021. gadā (Skrundas TV) 

Screenshot 2021 01 25 at 15.21.13

https://www.youtube.com/watch?v=piotRFqMbcw

Skrundas TV sižets par radošajām nedēļām "Vasaras raibumiņi" 

http://www.youtube.com/watch?v=21AIBJErxnY

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Kā attīstīt mobilo darbu ar jaunatni - projekts "TurLava"., Tiešsaiste, pieejams http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/ka-attistit-mobilo-darbu-ar-jaunatni-projekts-turlava 

Tuvojas skolēnu dziesmu un deju svētki. Laikraksts Kurzemnieks, 2020. gada 10. marts, 4 lpp. Nr.20 (11551)

kurzemnieks deju skate

Mācās uz ielas justies droši. Laikraksts Kurzemnieks, 2020. gada 28. februāris, 5lpp. Nr. 17, (11548)

csddpulcins

Nebaidies no nezināmā. Laikraksts Kurzemnieks, 2020. gada 11. februāris. Nr. 12, (11543)

nebaidies no nezinama

Paņems nazīti, salodēs, saliks visu kopā. Laikraksts Kurzemnieks, 2020. gada 11. februāris. Nr. 12, (11543)

panems naziti

Vēlas uzlabot skeitparku. Laikraksts Kurzemnieks, 2020. gada 31. janvāris. Nr. 9, (11540)

skeitparks

Dāvana Ziemassvētkos. Laikraksts Kurzemnieks, 2020. gada 3. janvārī, 5lpp.

davana ziemassvetkos

Pateicības vārdi pagastu jauniešiem. Laikraskts Kurzemnieks. Tiešsaiste, pieejams: https://www.kurzemnieks.lv/kultura/11092-pateicibas-vardi-pagastu-jauniesiem/

11092 snepeles jauniesi 3

Projekts "JĀdaram" izstrādās ilgtermiņa jaunatnes politikas plānošanas dokumentu nākamiem trīs gadiem Kuldīgas novadā. Laikraksts Kuldīgas novada vēstis, 2019. gada 12. septembrī

projektsjadaram

Jaunieši no Kuldīgas un Paņevežas rada jaunas dziesmas un ieraksta albumu. Laikraksts Kuldīgas novada vēstis, 2019. gada 12. septembrī

panevezasavize

 

Atvērto durvju diena Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā 7. septembrī, sižetu sagatavoja Skrundas TV

http://www.youtube.com/watch?v=6sRpcWBZhOQ

Jaunietis ir pasaules atklājējs. Laikraksts Kurzemnieks, 2019. gada 2. septembra izdevums.

IMG 8544

Apstiprina projektu "Tur Lava", lai attīstītu mobilo darbu ar jaunatni Kuldīgas novadā. Kuldīgas Novada Vēstis, 2019. gada 7. februāra izdevums

Turlavakurzemnieks3

Kuldīgas Vēstules ISSN 2256-005X, 2018, 16. "Pieaugušie te ir tikai viesi"

doc01869920190128141652 2

doc01870020190128141724 3

Jauniešiem vajag tikai pamudinājumu. 

Laikraksts Kurzemnieks tiešsaistē: http://www.kurzemnieks.lv/dzive/9080-jauniesiem-vajag-tikai-pamudinajumu/ 

jauniesipagastos

 Vācu draugiem rāda interešu izglītību. Laikraksts Kurzemnieks Nr. 52 (11 288) 4. lpp.  

kurzemniekaraksts

Ko asie prāti zina par Latviju. Laikraksts Kurzemnieks tiešsaistē: http://www.kurzemnieks.lv/izglitiba/8498-ko-asie-prati-zina-par-latviju/ 

asieprati

Pie pasta piemin 1991. gada barikādes. Laikraksts Kuldīgas novada vēstis tiešsaistē: http://kuldiga.lv/images/KuldigasVestis/2018/24_01_2018.pdf

 barikadess

 

Jaunieši māca vienaudžiem muzicēt. Laikraksts Kurzemnieks tiešsaistē: http://www.kurzemnieks.lv/izglitiba/8112-jauniesi-maca-vienaudziem-muzicet/ 

kurzemniekarakstsmeistarklase

 

Kuldīgas Bērnu un jauniešu centrs atver durvis sezonai. Laikraksts Kurzemnieks tiešsaistē: http://www.kurzemnieks.lv/izglitiba/7658-kuldigas-bernu-un-jauniesu-centrs-atver-durvis-sezonai/

durvis

 

Katru gadu aizvien plašāk. Laikraksts Kurzemnieks tiešsaistē: http://www.kurzemnieks.lv/dzive/7584-katru-gadu-aizvien-plasak/ 

Untitled 4