fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KARJERAS IZGLITĪBAS PASĀKUMS vidusskolēniem “VERU DURVIS UZ AUGSTSKOLU“ 2022

image
09
Nov

KARJERAS IZGLITĪBAS PASĀKUMS vidusskolēniem “VERU DURVIS UZ AUGSTSKOLU“ 2022

  • Kuldīgas BJC
  • 09/11/2022

7.decembrī, no plkst. 12.00 - 15.00, Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā 26, norisināsies karjeras izglītības pasākums vidusskolēniem "VERU DURVIS UZ AUGSTSKOLU".

Aicināti:  Kuldīgas novada 11. un 12.klašu audzēkņi no Skrundas vidusskolas, V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Kuldīgas Centra vidusskolas, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas.

Piedalās: pārstāvji no Liepājas Universitātes, Ventspils Augstskolas, Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Banku augstskolas, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijas, Kultūras akadēmijas, Latvijas Nacionālās Aizsardzības akadēmijas, Latvijas Jūras akadēmijas. 

Mērķis: iepazīstināt vidusskolu vecāko klašu audzēkņus ar Latvijas augstskolu studiju programmu piedāvājumu; izvērtējot  savas individuālās spējas un intereses, izvēlēties optimālāko augstākās izglītības un profesionālās virzības mācību iestādi. 

Pasākuma norise: augstskolu pārstāvji iekārto savus stendus lielajā zālē, piedāvājot apmeklētājiem gan vispārīgu informāciju par studiju virzieniem, programmām, budžeta vietām, kopmītnēm, ārpusstudiju aktivitātēm, dalību Eiropas Savienības fondu projektos un programmās u.c. Tāpat tiek sniegta individuāla konsultācija par nepieciešamajiem uzņemšanas kritērijiem, eksāmeniem u.c. interesējošiem jautājumiem. Pēc vēlēšanās, augstskolām tiek piedāvātas atsevišķas telpas, lai novadītu praktiskas nodarbības, radošās darbnīcas, meistarklases, veiktu eksperimentus u.c. aktivitātes, saistībā ar augstskolas profilu.

Noslēgums: pēc pasākuma norises tiek veikta rakstiska iesaistīto augstskolu pārstāvju, karjeras darba speciālistu, klašu audzinātāju un vidusskolēnu aptauja, lai izvērtētu pasākuma norisi, gaitu, piedāvājumu un lietderību. Apkopojot aptaujas rezultātus, tiek veikti secinājumi un izstrādātas rekomendācijas šāda veida pasākuma rīkošanai nākotnē. 

Vairāk info: BJC  izglītības speciāliste Anda Andersone, m.t. 29123501, anda.andersone@kuldiga.lv

59