fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Uzņēmumu dienas

image
02
Nov

Uzņēmumu dienas

  • Kuldīgas BJC
  • 02/11/2018

Turlavas pamatskolas 8. klases skolēni un Pelču Speciālās skolas - attīstības centra skolēni, 17. oktobrī devās uz Mazsālijām, kur iepazinās ar uzņēmuma specifiku. Ekskursija bija ļoti pārdomāta, Gunita Štorha - Mazsāliju saimniece bija sagatavojusi gan izdales materiālus, gan arī baranciņas meža cūkām - Ansītim un Grietiņai. Bērni bija sajūsmā un aktīvi piedalījās gan diskusijās, gan atrakcijās. Ekskursijas laikā tika noskaidrots, ka Mazsālijās ik dienā var saskarties ar 15 profesijām - uzņēmuma vadītāju, grāmatvedi, pavāru, konditoru, apkopēju, mednieku, vīndari, viesmīli, eksursijas vadītāju - gidu,  u.c. profesijām, ko šajā uzņēmumā veic saimnieki paši. Pēc ekskursijas skolēniem bija iespēja apmeklēt briežu dārzu un pabarot briežus.

 

Kuldīgas 2. vidusskola praktiskā nodarbībā "Ko dara pasākuma organizētājs, noformētājs, vadītājs?" 1.klašu skolēniem devās mācību ekskursijā uz Jelgavu, ražotnes SIA Karameļu darbnīcas apmeklējumā un iepazinās ar darba vidi. 8. un 9. klašu skolēni devās uz Dzelzceļa muzeju un iepazina kādas profesijas nepieciešamas dzelzceļa transporta nozarē.

 

Z.A. Meierovica Kabiles skola "Uzņēmēju dienās" noorganizēja 2 pasākumus - 1. - 4. kl. grupai ''Profesiju jūklī'' un 5. - 9. kl. grupai ''Zinu ,protu,varu'', kurās bērni iepazina profesijas, izmantojot mobilās ierīces un veidojot  prezentācijas par izlozēto profesiju pēc skolotāju dotajiem kritērijiem. Mazo klašu bērni guva izpratni par atalgojumiem dažādās profesijās. Abas klašu grupas iepazina arī dažādus senus darbarīkus.

 

Kuldīgas Centra vsk. 7. b. klases skolēni apmeklēja Karameļu darbnīcu Jelgavā. Mācību ekskursijas laikā, skolēni iepazina uzņēmuma darba specifiku, kā arī piedalījās meistarklasē "Kā gatavo karameles?", izgatavojot savu īpašo karameli. 8. a klases skolēni devās ekskursijā uz Jelgavu SIA "Signum". Skolēni apmeklēja ceļa zīmju ražotni "Signum", kurā uzzināja, ka Kuldīgu uzņēmumā dēvē par Rūķu pilsētiņu, jo pasūta mazas, nestandarta ceļa zīmes. Skolēni uzzināja par lāzergriešanu, kā arī par dažādu iekārtu funkcijām un izmaksām. Ekskursijas laikā iepazina tādas profesijas, kā metinātājs, grāmatvedis, inženieris, krāsotājs.

 

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā notika "Karjeras nedēļas" pasākums „Iepazīsti Kuldīgas novada uzņēmumus”. No rīta 8. klases jaunieši viesojās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, kur iepazinās ar mācību iespējām un skolas vidi. Vēlāk jaunieši pēc pašu izvēles devās mācību ekskursijās uz uzņēmumiem Kuldīgas novadā, kur iepazinās ar dažādu profesiju pārstāvjiem.Jaunieši dienas laikā uzzināja daudz jaunas un noderīgas lietas par profesijām, darba vidi. Dienas laikā apmeklētie uzņēmumi palīdzēs skolēniem izvēlēties nākotnes profesiju. Paldies uzņēmumiem: Kuldīgas pašvaldības policija, Kurzemes rajona tiesai Kuldīgā, SIA “Kuldīgas slimnīcai”, SEB bankai, Kurzemes radio, SIA “Jaunais kurzemnieks” un SIA “AliasProducts”

 

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 8., 9. klašu skolēni 10.oktobrī viesojās Jelgavā SIA "Karameļu darbnīca", kur iepazina karameļu ražošanas procesu, vēroja demonstrējumus un paši piedalījās karameļu pagatavošanas meistarklasē. Pasākums notika karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Kā ražo pārtiku?” ietvaros. Skolēni apmeklēja arī LLU PTF, kur iepazina pārtikas tehnologa profesiju un praktiskās nodarbībās izzināja smalkmaizīšu cepšanas procesu, degustēja dažāda veida čipsus, nosakot to garšas īpašības, kā arī pēc smaržas noteica garšvielas un pārtikas piedevas.

 

Laidu pamatskolas 8., 9. klases skolēni viesojās galdniecībā pie Laidu pamatskolas absolventa Andra Ferstera. Uzņēmējs pastāstīja par mācībām augstskolā, par savu darba pieredzi Norvēģijā, par darbu uzņēmumā. Andris Fersters arī pastāstīja par materiālu cenām, iekārtu cenām, par to, kādās jomās viņš darbojas.

 

Vārmes pamatskolas 2. – 5. klašu skolēni devās ekskursijā pie uzņēmējiem Liepājā. Pasākuma “Atklāj profesijas noslēpumus leļļu valstībā” ietvaros, izglītojamajiem bija iespēja viesoties Liepājas leļļu teātrī, lai paplašinātu savu redzes loku par profesiju daudzveidību, specifisko darba vidi un teātrī nepieciešamajām profesijām kopumā. Skolēni, teātra aizkulisēs, ne tikai uzzināja par režisora, scenogrāfa un leļļu aktiera profesijām, bet arī paši varēja iemēģināt savas prasmes un iemaņas leļļu vadīšanā. Savukārt, apmeklējot uzņēmumu ART Soapworks, pasākuma “Ražots Latvijā” ietvaros, skolēni, atbilstoši pasākuma mērķim, iepazina ziepju ražošanas uzņēmumā  strādājošo darba specifiku, vidi  un aprīkojumu. Uzzināja, kādu profesiju pārstāvji strādā uzņēmumā, lai nodrošinātu tā darbību un attīstību. Pasākuma noslēgumā bija iespēja arī pašiem iesaistīties produkta ražošanas procesā, lai gūtu priekšstatu par ziepju ražošanas tehnologa profesiju un nepieciešamajām zināšanām. Pasākumi notika projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Kuldīgas novada Vilgāles pamatskolas 1.- 4. klašu skolēniem 9. oktobrī, Uzņēmēju dienu 2018 ietvaros, bija iespēja tikties ar vienīgo profesionālo stāstnieci Latvijā – Līgu Reiteri. Karjeras attīstības atbalsta pasākuma mērķis bija - iepazīstināt skolēnus ar stāstnieka profesiju un tajā nepieciešamajām kompetencēm. Stāstniece, atbilstoši vecumposma interesēm, ar dažādu metožu palīdzību, iesaistot skolēnus, demonstrēja sava darba specifiku un atšķirību starp vienkāršu runātāju un profesionālu stāstnieku. Pasākums notika projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Ēdoles pamatskolā notika vairāki izglītojoši karjeras attīstības atbalsta pasākumi un 9. klases skolēni paviesojās arī vairākos Kuldīgas uzņēmumos. Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 6.- 9. klases skolēniem “Profesija – stāstnieks”. Pasākuma mērķis bija,iepazīstināt skolēnus ar stāstnieka profesiju un nepieciešamajām kompetencēm. Kā arī, veidot priekšstatu par to, kas ir pašnodarbināta persona un kā radīt pašam savu darbu. Latvijā vienīgā profesionālā stāstniece, Līga Reitere, dalījās pieredzē par to, kas ir pašnodarbināta persona, kādas ir pašnodarbinātas personas karjeras iespējas, kādus pakalpojumus var sniegt un kādi likumi jāievēro pašnodarbinātai personai. Skolēniem bija iespēja saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem un izmēģināt profesijas specifiku, iejūtoties stāstnieka “ādā”.

 

Ēdoles pamatskolā norisinājās karjeras radošās darbnīcas “Būvē savu karjeru pats”. Skolēniem no 1.- 9. klasei bija iespēja tikties un iepazīties ar 7 dažādu profesiju pārstāvjiem. Profesionāļi skolēnus gaidīja “Kultūras darbnīcā”, “Meža darbnīcā”, “Koklētavā”, “Sporta darbnīcā”, “Būvniecības darbnīcā”, “Garšīgajā darbnīcā” un “Jauniešu mājas” darbnīcā. Sporta darbnīcas vadītājs, dambretes treneris Pēteris skolēniem pastāstīja par atmiņas trenēšanas nozīmi, koncentrēšanos un kopsakarību meklēšanu ne tikai, spēlējot dambreti, bet arī ikdienas mācību procesā. Garšīgās darbnīcas vadītāja, konditore/pavāre Dagnija aicināja skolēnus gatavot saldos groziņus un pastāstīja ne tikai par profesijas stiprajām un vājajām pusēm, bet arī par izglītības iespējām Kuldīgas novadā. Kultūras darbnīcā, kultūras menedžere Krista kopā ar skolēniem gatavoja kultūras pasākumu, ļaujot iejusties scenārista, skaņu operatora, pasākuma vadītāja, skatuves dekorētāja, afišas veidotāja, dziedātāja, telpas dizainera un biļešu kontroliera profesijās. Liela daļa aptaujāto skolēnu atzina, ka šī ir bijusi viena no interesantākajām darbnīcām, kurā bija iespēja atklāt jaunas, vēl nezināmas sava talanta un interešu šķautnes. Koklētavā saimniekoja amatnieks/kokļu meistars Guntis, kurš dalījās savā pieredzē par amatnieka darbu, dažādiem materiāliem un to īpašībām, kā arī demonstrēja Kurzemes un Latgales kokles un to atšķirīgo skanējumu. Meža darbnīcā, meža nozares speciālists Rūdolfs skolēnus iepazīstināja ar meža nozīmi tautsaimniecības attīstībā un pareizas apsaimniekošanas pamatprincipiem. Skolēni, kopā ar speciālistu, izmēģināja vienu no koku garuma noteikšanas metodēm, kā arī uzzināja par izglītības iespējām. Būvniecības darbnīcā, būvniecības nozares speciālists Andris, iepazīstināja skolēnus ar nozarē strādājošo profesiju daudzveidību un nozīmi, sākot no zemākā līmeņa palīgstrādniekiem, beidzot ar augsti kvalificētiem speciālistiem – arhitekts, būvinženieris u.c. Neizpalika arī informācija par darba specifiskajiem apstākļiem, kas jāņem vērā, izvēloties profesiju būvniecības nozarē. Adrians, Daniela un Kaspars no Kuldīgas Jauniešu mājas, pastāstīja par savu darba specifiku ar jauniešiem, informēja par iespējām dažādu pasākumu organizēšanā un iemācīja dažādas spēles saturīga brīvā laika pavadīšanai.

19. oktobrī 9. klases skolēni, viesojās vairākos Kuldīgas uzņēmumos. Katru gadu, puišu vidū, liela interese ir par auto mehāniķa un auto elektriķa profesijām, un darba specifiku auto servisā kopumā. Arī šis gads nav izņēmums, tāpēc, atbilstoši savām interesēm un pateicoties uzņēmēju atsaucībai, puišiem bija iespēja apmeklēt SIA “IMA autoserviss”  un AUTO CENTRU “Rezerve” Kuldīgā. Skolēniem ļoti detalizēti un uzskatāmi tika pastāstīts par uzņēmumos nodarbinātajām profesijām, darba specifiku un nepieciešamajām zināšanām, lai attīstītu savu uzņēmējdarbību. Meitenēm, atbilstoši savām interesēm, bija iespēja paviesoties SEB bankas Kuldīgas filiālē, lai gūtu priekšstatu par finanšu nozares darba specifiku, atbildību un nepieciešamajām kompetencēm darbā ar klientiem un skaistumkopšanas studijā “Pie Aivas”. Arī meiteņu vidū ir regulāra interese par skaistumkopšanas uzņēmumos strādājošām profesijām, darba specifiku, izaugsmes un izglītības iespējām.