fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Izsludina pieteikšanos uz valsts finansējumu interešu izglītības programmu realizēšanai

image
01
Jūl

Izsludina pieteikšanos uz valsts finansējumu interešu izglītības programmu realizēšanai

  • Kuldīgas BJC
  • 01/07/2022

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz valsts finansējumu interešu izglītības programmu realizēšanai no 01.09.2022. līdz 31.05.2023. 

Interešu izglītības programmu autoriem pulciņu programmas jāiesniedz līdz 17. augustam to izglītības iestāžu vadītājiem, kurās tās tiks realizētas. Savukārt Kuldīgas novada izglītības iestādes izvērtē iesniegtās interešu izglītības programmas un līdz 22. augusta plkst. 17.00 virzīšanai uz interešu izglītības komisiju, iesniedz parakstītus apliecinājumus, apkopotos programmu pieteikumus un pulciņu programmas Kuldīgas novada domes klientu apkalpošanas centrā ar piebildi Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu centram vai paraksta ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīta uz e-pasta adresi: jauniesucentrs@kuldiga.lv.

 

Ar nepieciešamo dokumentāciju iepazīties šeit: http://kuldigasbjc.lv/dokumentacija/pedagogiem/

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS PRINCIPI UN KĀRTĪBA

1. pielikums Interešu izglītības programmas īstenošanas kritēriji

2. pielikums Interešu izglītības programmas pieteikums pašvaldībai (Word formātā)

3. pielikums Interešu izglītības programmu sagatave (Word formātā)

4. pielikums Apliecinājuma paraugs izglītības iestādēm par bāzes nodrošināšanu interešu izglītības programmām (Word formātā)

2022./2023. mācību gadā interešu izglītības prioritātes Kuldīgas novadā:

  • Mobilās interešu izglītības attīstība Kuldīgas novada teritorijā, nodrošinot pulciņu pieejamību tuvāk skolēnu dzīvesvietai;
  • STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) un tehniskās jaunrades jomas attīstība Kuldīgas novada izglītības iestādēs, paplašinot STEM un tehniskās jaunrades interešu izglītības programmu piedāvājumu novada skolēniem;
  • Kultūrizglītības pulciņu piedāvajumu stiprināšana (tautas dejas, kori, folklora, māksla, radošā industrija);
  • Daudzveidīgs un skolēnu interesēm atbilstošs interešu izglītības piedāvājums visā Kuldīgas novada teritorijā.

Līdz 2022. gada 1. septembrim izglītības iestādēm un interešu izglītības pedagogiem, tiks paziņots par apstiprinātajām interešu izglītības programmām un piešķirto stundu skaitu.

Jautājumu gadījumā rakstīt uz e-pastu: jauniesucentrs@kuldiga.lv.