fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kuldīgas Jauniešu dome tiekas ar pašvaldības vadību

image
06
Dec

Kuldīgas Jauniešu dome tiekas ar pašvaldības vadību

  • Kuldīgas novada pašvaldība
  • 06/12/2023

Izglītības kvalitāte, iesaiste novada dzīvē un jaunas iespējas – šos jautājumus Kuldīgas Jauniešu dome pārrunāja tikšanās laikā ar pašvaldības vadību. Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska uz sarunu bija aicinājusi jaunievēlētos Jauniešu domes līderus un viņu kolēģus – lai apspriestu jauniešiem būtiskus jautājumus un to, kā vēl ciešāk veicināt līdzdarbošanos pašvaldības darbā.

Nesen Kuldīgas jauniešu dome (KJD) izvēlējusies savu prezidentu un vietnieku, apņēmīgi iezīmējot mērķi nodrošināt jauniešiem plašas iespējas piedalīties un ietekmēt notiekošos procesus savā pilsētā un novadā. Par KJD prezidenti ievēlēta Kuldīgas Centra vidusskolas skolniece Katrīna Stjopočkina, kura aktīvi darbojas skolas pašpārvaldē, bet viņas vietnieces amatu ieņem Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma studente Everita Tone. 

 “Jauniešu dome ir būtisks pašvaldības palīgs jaunatnes politikas plānošanā un īstenošanā,” atzina priekšsēdētāja I. Astaševska un pauda prieku, ja KJD pulcē aktīvus un ieinteresētus jauniešus, kuriem rūp sava novada nākotne. Sarunas laikā priekšsēdētāja un Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektores pienākumu izpildītāja Agnese Buka vēlējās uzzinātu jauniešu viedokli par izglītības kvalitāti Kuldīgas novadā un nākotnes redzējumu par pārmaiņām novada skolu tīklā.

Jaunieši atzina, ka pārmaiņas ir nepieciešamas un tās jāīsteno, par prioritāti izvirzot izglītības kvalitāti. Vidusskolēni vairākkārt saskārušies ar situāciju, kad nākas atteikties no vēlmes sev interesējušo priekšmetu apgūt padziļināti tikai tāpēc, ka skola to nepiedāvā. Tāpēc jaunieši ir pārliecināti, ka nepieciešams stiprināt novada mērogā vienādas iespējas skolēniem iegūt un pilnveidot savas prasmes.  

Tāpat Kuldīgas Jauniešu dome labprāt iesaistītos novadam nozīmīgu pasākumu – piemēram, festivāls “Lido zivis,” “Kuldīgas vasaras vitrāžas” un citu - rīkošanā, piedāvājot savu redzējumu gan par aktivitātēm, kas piesaistītu jaunāku auditoriju, gan par māksliniekiem, kuri būtu aktuāli tieši jauniešiem. Tikšanās laikā pārrunāta arī sporta infrastruktūras attīstība Kuldīgas novadā un iespējas veicināt aktīva dzīvesveida pieejamību kā pilsētās, tā pagastos.