fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Aicinām uz jauniešu forumu par mobilo darbu Kuldīgas novadā

image
06
Sep

Aicinām uz jauniešu forumu par mobilo darbu Kuldīgas novadā

  • Kuldīgas BJC
  • 06/09/2019

21. septembrī Kuldīgas jauniešu mājā notiks ikgadējais jauniešu forums, uz kuru aicināti Kuldīgas novada jaunieši, viņu vecāki, pedagogi, novada speciālisti, pašvaldības vadība un citi interesenti, lai runātu par mobilā darba ar jaunatni tālāku attīstību un cietiem aktuāliem jautājumiem jaunatnes jomā Kuldīgas novadā.

Projekta “TurLava” ietvaros, mobila darba ar jaunatni ieviešanu un attīstību aizsāka 2018. gadā Turlavas pagastā. Projekta laikā Turlavas pagasta jaunieši kopā ar novada jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieku caur neformālo izglītību apguva dažādas metodes, kā risināt problēmsituācijas, mācījās plānot un organizēt pasākumus, uzrunāt sponsorus, veidot sadarbību ar dažādām organizācijām, patstāvīgi realizēja jau sen lolotu ieceri, izveidot Turlavas pagastā jauniešu pulcēšanās vietu “Štābiņš”, kas jauniešiem arī izdevās un šī vieta lieliski darbojas ikdienā. “Štābiņā” jaunieši tiekas, lai saturīgi pavadītu savu brīvo laiku, realizē idejas un aktīvi iesaistās pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Lai šādu veiksmīgu un aktīvu jauniešu ikdienu mēs redzētu katrā pagastā, Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu centra iecere ir turpmāka mobilā darba ar jaunatni attīstība novadā, tāpēc Jauniešu foruma gaitā notiks grupu diskusijas, kur visi varēsim analizēt esošo situāciju, plusus un mīnusus, izteiksim viedokli par to, kāds mobilais darbs varētu izskatīties turpmāk un kādu vispār Kuldīgas novadu jaunieši vēlas redzēt tuvākajā nākotnē.

Mobilais darbs ar jaunatni ir tas, kas nodrošina jauniešiem līdzdalības iespējas viņu dzīvesvietā, kurā netiek veikts darbs ar jaunatni vai tas tiek veikts ierobežotā apjomā. 

Projekts "Tur Lava" īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

forums