fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ansamblis "Bitīte"

image

Ansamblis "Bitīte"

  • Laila Ābola
  • No 5 līdz 6 gadi
  • Otrdiena 12:00 Ceturtdiena 12:00
  • PII "Bitīte" (Skatīt kartē)

Mūzikas pulciņa – ansambļa mērķi:

Ar muzicēšanu palīdzēt bērnam izzināt sevi un apkārtējo pasauli.

Veidot, attīstīt un izkopt spēju ieklausīties skaņu pasaulē.

Attīstīt bērnu muzikālās spējas un radošās dotības.

Veidot un pilnveidot mūzikas uztveri, muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un izkopt māksliniecisko gaumi.

Mācību procesā apgūto prasmju un iemaņu pilnveidošana, piedaloties Kuldīgas   PII „Bitīte”- AC, Kuldīgas pilsētas un valsts mēroga organizētajos pasākumos, nostiprinot bērna sevis pasniegšanas iemaņas uzstājoties.

 bite

Uzdod jautājumu pasniedzējam

Laila Ābola

Laila Ābola