fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nolikumi

 

mapeweb2Kuldīgas nov. PII mazo dziesmu un deju svētku "Ieskandinām vasaru" nolikums 

 linksuzWEB Kuldīgas nov. PII mazo dziesmu un deju svētku "Ieskandinām vasaru" pieteikuma anketa

 linksuzWEB Kuldīgas nov. PII mazo dziesmu un deju svētku "Ieskandinām vasaru" repertuārs

mapeweb2Trases automodeļu sacensības "Kurzemes kauss 2018./2019.m.g."

mapeweb2Labāko audzēkņu un interešu izglītības pedagogu pieņemšana pie Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktores

mapeweb2Kuldīgas jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2018

  linksuzWEB  Kuldīgas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 2018 pieteikuma anketa

mapeweb2Stāstnieku konkurss "Teci, teci valodiņa 2018" nolikums

  linksuzWEB  Stāstnieku konkurss "Teci, teci valodiņa 2018" pieteikuma anketa, ja links nestrādā ej uz https://goo.gl/forms/vEdT2FedvYlYGxv42

mapeweb2Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei "Lakstīgala 2019" Kuldīgas novadā nolikums 16.01.2019.

  linksuzWEB  Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei "Lakstīgala 2019" Kuldīgas novadā pieteikuma anketa, ja links nestrādā ej uz https://goo.gl/forms/VqMPc2mlHnMd9gWK2

mapeweb2Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei "Lakstīgala 2019" Kurzemes vēsturiskajā novadā nolikums 24.01.2019.

  linksuzWEB Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei "Lakstīgala 2019" Kurzemes vēsturiskajā novadā pieteikuma anketa, ja links nestrādā ej uz https://goo.gl/forms/yuHzvB3iFJyecTKy1

mapeweb2Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls - konkurss "No baroka līdz rokam" nolikums 1.02.2019.

  linksuzWEB  Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls - konkurss "No baroka līdz rokam" pieteikuma anketa, ja links nestrādā ej uz https://goo.gl/forms/713EmYXcXnG1ktSP2 

mapeweb2Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2019" nolikums 28.02.2019.

  linksuzWEB Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2019" pieteikuma anketa, ja links nestrādā ej uz https://goo.gl/forms/n0viGkh0PnC5BF8e2

mapeweb2Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Kuldīgas novadā nolikums 5.03.2019.

  linksuzWEB Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Kuldīgas novadā pieteikuma anketa, ja links nestrādā ej uz https://goo.gl/forms/DzUA30GKTUzFpyvA3

mapeweb2Skolēnu skatuves runas konkurss nolikums 8.03.2019.

  linksuzWEB Skolēnu skatuves runas konkurss pieteikuma anketa, ja links nestrādā ej uz https://goo.gl/forms/e4CU1wCiSJSQj1cm1

mapeweb2Anekdošu konkurss "Anekdošu virpulis 2019" nolikums 19.03.2019.

  linksuzWEB Anekdošu konkurss "Anekdošu virpulis 2019" pieteikuma anketa, ja links nestrādā ej uz https://goo.gl/forms/ddkTlGvWZAv1zvru2

 

mapeweb2Kuldīgas novada skolēnu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Pavasara krāsas" nolikums 20.03.2019 - 4.04.2019

 

  linksuzWEB Kuldīgas novada skolēnu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Pavasara krāsas" pieteikuma anketa, ja links nestrādā ej uz https://ej.uz/pavasarakrasas 

mapeweb2Kuldīgas novada izglītības iestāžu skolēnu teātru izrāžu skate nolikums 27.03.2019.

  linksuzWEB Kuldīgas novada izglītības iestāžu skolēnu teātru izrāžu skate pieteikuma anketa, ja links nestrādā ej uz https://goo.gl/forms/XJW9IsjZfRYm2m102

mapeweb2Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Kurzemes vēsturiskajā novadā nolikums 11.04.2019.

mapeweb2Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skates, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam nolikums 12.04.2019.

  linksuzWEB Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skates, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam pieteikuma anketa, ja links nestrādā ej uz https://goo.gl/forms/cmWEM1uQCOB2umtd2

mapeweb2Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra pavasara svētki "Cita spēle" nolikums 3.05.2019.

  linksuzWEB Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra pavasara svētki "Cita spēle" pieteikuma anketa, ja links nestrādā ej uz https://goo.gl/forms/kClZvli9neRcJVfv2