fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Sākumskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis

image

Sākumskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis

  • Anete Siltāne
  • No 7 līdz 10 gadi
  • Z. A. Meirovica Kabiles pamatskola (Skatīt kartē)

Skolēns gūst radošās darbības pieredzi, piedaloties mākslinieciskajā procesā, skolēns gūst intelektuālās darbības pieredzi, iepazīst dažāda veida mūziku, izkopj savu estētisko gaumi, attīsta sadarbības prasmes kolektīvā.

Aktīvi piedalās novada rīkotajos pasākumos. Katru gadu piedalās ar savu koncertprogrammu Ziemassvētku pasākumā Kabiles pagasta baznīcā. Ansamblis izveidojis savas tradīcijas – veido muzikālus priekšnesumus pagasta pensionāriem Ziemassvētkos. Ir regulāra koncertpieredze pagastā, skolā un novada pasākumos.

Uzdod jautājumu pasniedzējam

Anete Siltāne