fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pamatskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis

image

Pamatskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis

  • Anete Siltāne
  • No 11 līdz 15 gadi
  • Z. A. Meirovica Kabiles pamatskola (Skatīt kartē)

Vokālā ansambļa pulciņa programma paredzēta skolēniem, lai sekmētu emocionālo attīstību, attīstītu spējas uztvert, izjust un novērtēt skaisto cilvēkā, sabiedrībā, mūzikā, mākslā un dabā, gūt radošās darbības pieredzi mūzikas nodarbībās, izkopt saskarsmes un sadarbības prasmes, veidojot priekšnoteikumus tam, lai ikviens audzēknis spētu iesaistīties amatieru kopā, piedalīties mākslinieciskajā pašdarbībā un iesaistīties kultūrvides veidošanā.

Katru gadu piedalās ar savu koncertprogrammu Ziemassvētku pasākumā Kabiles pagasta baznīcā. Ir regulāra koncertpieredze pagastā, skolā un novada pasākumos.

 

Uzdod jautājumu pasniedzējam

Anete Siltāne