fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ēnu diena

image
07
Mar

Ēnu diena

  • 07/03/2018

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. 

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

2018. gadā Ēnu diena notika 14. februārī. Ēnu dienā piedalījās arī  Kuldīgas novada skolas.

Zemāk redzami Kuldīgas novada skolu skolēnu apmeklētie uzņēmumi un iestādes:

mapeweb4Kuldīgas 2. vidusskola

mapeweb4Vilgāles pamatskola

mapeweb4VPKĢ

mapeweb4KCV

mapeweb4KMHZV

mapeweb4Laidu pamatskola

mapeweb4Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola