fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons

image
14
Feb

Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons

  • Kuldīgas BJC
  • 14/02/2018

     Šajā mācību gadā notika VISC rīkots un Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls izglītības iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons.”

     Pieteikšanos dalībai "Labo darbu maratonam" izglītības iestādes veica tiešsaistē līdz 2018.gada 16.februārim interneta vietnē.

     Pasākuma mērķis: sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā.

     Līdz 2018.gada 11.aprīlim VISC izveidota ekspertu komisija (jauniešu NVO pārstāvji, sabiedrībā pazīstamas personības, viedokļu līderi) iepazīstas ar izglītības iestāžu iesniegtajiem labo darbu pieteikumiem (pielikums) un izvirza dalībai festivālā, ņemot vērā šādus kritērijus:

kidpng5Aktualitāte un oriģinalitāte (inovatīvs piedāvājums, inovatīvi risinājumi).

kidpng5Sabiedriskais labums, ieguvums no veiktā labā darba sev un citiem.

kidpng5Darba nozīmīgums ilgtermiņā/ labo darbu kā tradīcijas ilgtspēja izglītības iestādē.

 kidpng5Audzēkņu ieguldījuma, iniciatīvu atspoguļojums darbā. Labo darbu festivālu dalībnieki tiek paziņoti līdz 13.aprīlim, informāciju publicējot VISC mājaslapā www.visc.gov.lv un vienlaikus informējot pieteikumu autorus par dalību sava reģiona pasākumā.

Iesūtītie darbi:

mapeweb3Ēdoles pamatskola

mapeweb3Kuldīgas Alternatīvā sākumskola

mapeweb3Kuldīgas Centra vidusskola

mapeweb3Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

mapeweb3Turlavas pamatskola

mapeweb3 V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija

mapeweb3Laidu pamatskola

mapeweb3Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola

mapeweb3Vilgāles pamatskola

mapeweb3Kuldīgas pamatskola

mapeweb3Kuldīgas 2. visusskola

 mapeweb3Pelču speciālā internātpamatskola - attīstības centrs