fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pieņemšana pie Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu centra direktores 2021

image
15
Nov

Pieņemšana pie Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu centra direktores 2021

  • Kuldīgas BJC
  • 15/11/2021

 13.novembrī plkst.14:00 Zoom platformā norisinājās nu jau par ikgadēju tradīciju kļuvušais svinīgais pasākums “Pieņemšana pie Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu centra direktores”. Ņemot vērā, ka nu jau kādu laiku saistībā ar ierobežojumiem interešu izglītības jomā, audzēkņiem ir bijusi ierobežota iespēja iegūt rezultātus konkursos, sacensības, skatēs un citos pasākumos, šogad godinājām audzēkņu, audzēkņu vecākus, pedagogus, darbiniekus, atbalsta personas, kas brīvprātīgi ar savu attieksmi, interesi, iesaisti, neatlaidību un aizrautību piedalās un palīdz veiksmīgi organizēt interešu izglītības darbu Kuldīgas novadā, jeb kā mēs viņus dēvējām “mūsu zelta gabaliņi”.

Par “zelta gabaliņu” tika izvirzītas 36 personas – audzēkņi, pedagogi un darbinieki, gan no pulciņu pedagogiem, gan Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu centra administrācijas. Pie nominācijas “zelta gabaliņš” šogad tika Skrundas vidusskolas audzēkne Karlīna Druvaskalna, no Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas Evelīna Keisija Leimane, no Turlavas pamatskolas Ralfs Sermoliņš, Elīna Ozoliņa ar ģimeni, Sabīne Sanija Šēle, Sannija Zīberga ar ģimeni, Diāna Dubure ar ģimeni, Inita un Laine Šķēles, no Vilgāles pamatskolas Enija Antoņenkova ar ģimeni, no Kuldīgas pilsētas skolām Mārtiņš Stebulis, Reičela Neilande, Reičela Rone ar ģimeni, Patrīcija Junkere, Dārta Šēnhofaar ģimeni , Madara Sembiņa ar ģimeni, Aleksandra Gebauere, Loreta Krūmiņa, Haidija Jēkabsone ar ģimeni, Simona Cērmane, Lāsma Laura Kļaviņa, Dāvis Valters, Nils Zīle, Lea Vaitkus ar ģimeni, Dārta Druvaskalna ar ģimeni, Anastasija Laumane, Elīna Marija Godvane, Madara Melinda Vasmuse. Paldies audzēkņiem un viņu ģimenēm, par atbalstu un iesaisti pulciņu darbībā! 

Atzinību un pateicības vārdus no saviem audzēkņiem un Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu centra kolektīva saņēma vokāli instrumentālo un instrumentālo pulciņu vadītāja Sangrita Upeniece. Atzinību par atbalstu un iesaisti BJC pulciņu darbībā saņem Ieva Misāne, Dzintra Kļaviņa un Ivars Upenieks, kas ar savu iesaisti palīdz pulciņu pedagogiem ne tikai ikdienā, bet materiālu gādāšanā, projektu tapšanā un to realizācijā. 

Atzinību par savu ieguldījumu Bērnu un jauniešu centra darbībā ieguva nu jau bijušie audzēkņi, radošā apvienības “Five&Live” pedagogs Estere Lakija Jansone un  dalībnieks Kārlis Upenieks.

Kā jau katru gadu arī šogad Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu centra administrācija no saviem darbiniekiem izvirza pedagogus, kas savu darbu dara ar vislielāko atbildību, aizrautību un degsmi. Šajā reizē pie nominācijas “zelta gabaliņš” tika Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu centra popgrupu, ansambļu un vokālā pasniedzēja Agnese Čīce, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pasniedzēja Maija Mitrevica un lietvede Monta Biezbārde. 

Ar muzikāliem priekšnesumiem pasākuma laikā mūs priecēja jaunā mūziķe Loreta Māliņa.  

Priecājamies ka šogad esam bijuši tik kuplā skaitā un cerot ka nākamajā gadā varēsim godināt jau klātienē tos, kas pelnījuši atzinības vārdus par paveikto, par sasniegto un ieguldīto Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra darbībā un tā popularizēšanā.

 

Apsveicam un lepojamies!