fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

spuldze111Projekts Nr. LLI-282, Jauniešu sociālās iekļaušanas un iesaistes pasākumi Paņevežā un Kuldīgā (Youth Empowerment). Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 3. aprīlis - 2019. gada 2. oktobris. Projekta mērķis ir veicināt riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu Kuldīgā un Paņevežā. Projekta ietvaros jauniešu centrs Paņevežā tiks aprīkoti ar mākslas radošajām nodarbībām nepieciešamajiem piederumiem, savukārt Kuldīgas Jauniešu māja plānots iegādāties mūzikas instrumentus un aprīkojumu ierakstu studijas izveidošanai. Kuldīgā un Paņevežā norisināsies trīs dažādas radošās nometnes un plānots, ka 120 jaunieši gūs labumu, iesaistoties projekta aktivitātēs. Tāpat tiks izstrādāts metodiskais materiāls, kas būs pieejams jaunatnes organizācijām, kuras darbojas programmas teritorijā. Projekta rezultātā pilsētās un lauku teritorijās dzīvojošajiem jauniešiem, kas pakļauti riskam, būs pieejamas sociālās iekļaušanas aktivitātes un uzlaboti pakalpojumi jauniešu centros. Saite uz Programmas mājaslapu WWW.LATLIT.EU

 spuldze111Projekts "Te ES!" Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” 1.5. apakšsadaļa “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” (atskats uz projektu http://kuldigasbjc.lv/aktualitates/jaunumi/2018/feb/kuldigas-jauniesu-forums-te-es-pulceja-vairak-ka-100-dalibniekus/

spuldze111Projekts "Stratēģija Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās" 1.3. Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī. 

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai 2018. gadam, lai atbalstītu darba ar jaunatni sistēmas izveidi vietējā līmenī.

Projekta "Stratēģija" mērķauditorija ir 13 – 25 gadus jauni novada jaunieši.

Projekta "Stratēģija" mērķis ir attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Kuldīgas novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu, atbilstoši mērķa grupu vajadzībām, pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm, uzlabojot jaunatnes politiku novadā.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Veikt pētījumu, lai identificētu darba ar jaunatni prioritārās jauniešu mērķa grupas un to vajadzības.
  • Noteikt darbā ar jaunatni iesaistītās personas (institūcijas) un to kompetences pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanai.
  • Organizēt pieredzes apmaiņas braucienu darbā ar jaunatni iesaistītajām iestādēm un personām.
  • Organizēt projekta noslēguma semināru par pētījuma rezultātiem un izstrādāt priekšlikumus darba ar jaunatni sistēmas pilnveidošanai Kuldīgas novadā.

  spuldze111Projekts „Cool Dig”. Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas finansēts projekts (projekta Nr. 2017-3-LV02-KA105-001898)