fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

spuldze111Projekts “Stratēģija”. Projekta mērķis attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Kuldīgas novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu, atbilstoši mērķa grupu vajadzībām un pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm, uzlabojot jaunatnes politiku novadā. Projekts "Stratēģija" īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

Kuldīgas novada jauniešu aptauja 2018 Prezentācija ir pieejama šeit: https://drive.google.com/file/d/0BzrvUqfBZIZXMk0zb3JQZXd2S1E2SV9JX0xhUXNiTmlnZkdj/view?usp=sharing

Kuldīgas novada jauniešu aptauja Ziņojums 2018 ir pieejams šeit: https://drive.google.com/file/d/0BzrvUqfBZIZXWTdlNVMtWVBWcWFkMkFuTlU4Z2puQ1pBam5z/view?usp=sharing

spuldze111Aptipināts projekts “Tur Lava”, kura mērķis ir izveidot un attīstīt mobilā darba ar jaunatni sistēmu Kuldīgas novadā. Saņemtais projekta finansējums ir 7777.00 EUR un tā īstenošanas termiņš ir 16.01.2019. – 01.10.2019. Projekta mērķauditorija ir dažādu sociālo grupu jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem, kuri dzīvo vai mācās Kuldīgas novada teritorijā, īpaši šajā projektā pievēršot uzmanību Turlavas pagasta jauniešiem. Projekta laikā galvenās realizējamās aktivitātes ir projekta darba grupas sanāksmju organizēšana, mobilā darba realizēšana kopā ar Turlavas jauniešiem, pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana, jauniešu un politikas veidotāju foruma organizēšana par mobilā darba ar jaunatni attīstību Kuldīgas novadā. Mobilais darbs ar jaunatni ir darba ar jaunatni veids, kas nodrošina jauniešiem līdzdalības iespējas viņu dzīvesvietā, kurā netiek veikts darbs ar jaunatni vai tas tiek veikts ierobežotā apjomā. Projekts "Tur Lava" īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

spuldze111Projekts Nr. LLI-282, Jauniešu sociālās iekļaušanas un iesaistes pasākumi Paņevežā un Kuldīgā (Youth Empowerment). Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 3. aprīlis - 2019. gada 2. oktobris. Projekta mērķis ir veicināt riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu Kuldīgā un Paņevežā. Projekta ietvaros jauniešu centrs Paņevežā tiks aprīkoti ar mākslas radošajām nodarbībām nepieciešamajiem piederumiem, savukārt Kuldīgas Jauniešu māja plānots iegādāties mūzikas instrumentus un aprīkojumu ierakstu studijas izveidošanai. Kuldīgā un Paņevežā norisināsies trīs dažādas radošās nometnes un plānots, ka 120 jaunieši gūs labumu, iesaistoties projekta aktivitātēs. Tāpat tiks izstrādāts metodiskais materiāls, kas būs pieejams jaunatnes organizācijām, kuras darbojas programmas teritorijā. Projekta rezultātā pilsētās un lauku teritorijās dzīvojošajiem jauniešiem, kas pakļauti riskam, būs pieejamas sociālās iekļaušanas aktivitātes un uzlaboti pakalpojumi jauniešu centros. Saite uz Programmas mājaslapu WWW.LATLIT.EU

 spuldze111Projekts "Te ES!" Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” 1.5. apakšsadaļa “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” (atskats uz projektu http://kuldigasbjc.lv/aktualitates/jaunumi/2018/feb/kuldigas-jauniesu-forums-te-es-pulceja-vairak-ka-100-dalibniekus/

spuldze111Projekts "Stratēģija Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās" 1.3. Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī. 

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai 2018. gadam, lai atbalstītu darba ar jaunatni sistēmas izveidi vietējā līmenī.

Projekta "Stratēģija" mērķauditorija ir 13 – 25 gadus jauni novada jaunieši.

Projekta "Stratēģija" mērķis ir attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Kuldīgas novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu, atbilstoši mērķa grupu vajadzībām, pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm, uzlabojot jaunatnes politiku novadā.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Veikt pētījumu, lai identificētu darba ar jaunatni prioritārās jauniešu mērķa grupas un to vajadzības.
  • Noteikt darbā ar jaunatni iesaistītās personas (institūcijas) un to kompetences pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanai.
  • Organizēt pieredzes apmaiņas braucienu darbā ar jaunatni iesaistītajām iestādēm un personām.
  • Organizēt projekta noslēguma semināru par pētījuma rezultātiem un izstrādāt priekšlikumus darba ar jaunatni sistēmas pilnveidošanai Kuldīgas novadā.

  spuldze111Projekts „Cool Dig”. Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas finansēts projekts (projekta Nr. 2017-3-LV02-KA105-001898)