fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Turlavā aizritējusi tikšanās par jaunatnes jomas attīstību Kuldīgas novadā

image
25
Feb

Turlavā aizritējusi tikšanās par jaunatnes jomas attīstību Kuldīgas novadā

  • Kuldīgas BJC
  • 25/02/2020

20. februārī projekta “JĀdaram!” darba grupa devās uz Turlavas pagastu, kur tikās ar vietējiem jauniešiem, pedagogiem, speciālistiem, pagasta pārvaldes vadītāju, kultūras darba organizatori, bibliotekāri un citiem interesentiem, lai diskutētu par jaunatnes jomu un tās attīstību Kuldīgas novadā.

Tikšanās sākumā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta “JĀdaram!” mērķi un galvenajiem uzdevumiem. Tika pastāstīts, ko projekts “JĀdaram!” paredz ne tikai projekta īstenošanas laikā, bet arī kopumā, kas vispār ir šis dokuments, kā ar to tiks strādāts, kas un kur šo ilgtermiņa plānošanas dokumentu izmantos jaunatnes jomas attīstības veicināšanai Kuldīgas novadā.

 Pēc īsas projekta prezentācijas, tikšanās dalībnieki dalījās piecās darba grupās un pēc Pasaules kafejnīcas metodes katra grupa diskutēja par izvirzītajiem jautājumiem, lai kopīgi rastu dažādus risinājumus. Jautājumi par kuriem notika diskusijas bija “Es Turlavā jeb kādas brīvā laika iespējas jauniešiem jau šeit ir un kas vēl būtu nepieciešams dzīvojot Turlavā tieši jauniešu mērķauditorijai”, “kā iesaistīt aktivitātēs jauniešus kuri ir pasīvi”, “pilsēta dodas uz pagastu jeb ar kādām aktivitātēm un kuras iestādes varētu doties uz pagastiem, lai piedāvātu savus pakalpojumus pagastu jauniešiem, cik bieži un kur pagastā varētu notikt tikšanās ar iestādēm”, “pamata komplekts jaunietim jeb  kādām fiziskām lietām un vietām ir jābūt pieejamām katrā pagastā, lai jaunieši pilnvērtīgi varētu pavadīt savu brīvo laiku” un “kā nodot informāciju jauniešiem par iespējām, kuri nedzīvo pagasta centrā”. Pēc grupu darba, katrs prezentēja savus risinājumus. Daļa no piedāvātajiem risinājumiem  ir vērā ņemami un risināmi jau šobrīd, bez īpašas plānošanas un finansiāliem ieguldījumiem.

Rezultātā tika secināts, ka nav nepieciešamības gaidīt ilgtermiņa plānošanas dokumenta izstrādi, lai ar informatīvu un praktisku darbu, sadarbojoties gan pagasta pārvaldei, gan skolai, gan jauniešu koordinatoriem, jau šobrīd veiksmīgi uzsāktu darbu pie jaunatnes jomas attīstības. Galvenais atcerēties par veiksmīgu savstarpējo sadarbību un komunikāciju. 

Pasaules kafejnīcas metode nodrošina efektīvu un radošu diskusiju gaitu, kurā dalībnieki klausās un mācās ieklausīties citos, dalās ar savām domām, idejām un pieredzi, sasaista idejas un viedokļus, kā arī meklē dziļākas atziņas, kopsakarības un saites. Tas viss tiek organizēts neformālā, brīvā atmosfērā, dodoties no “viena galdiņa uz otru, pie katra galdiņa paliekot vienam viesmīlim”, dalībnieki apskata vairākas tēmas par katru apdomājot un izsakot savas idejas un viedokļus. 

Nākamā projekta “Jādaram!” darba grupas tikšanās 25. februārī, kad tiks analizēti un apkopoti iegūtie risinājumi no Turlavas pagasta, savukārt 19. martā plkst. 14.00 ikviens interesents aicināts uz tikšanos par jaunatnes jomas attīstību Kuldīgas novadā Vārmes jauniešu centrā “Čiekurs”.

Projekts “JĀdaram!” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

WhatsApp Image 2020 02 24 at 09.18.44WhatsApp Image 2020 02 24 at 09.18.44 1WhatsApp Image 2020 02 24 at 09.18.42WhatsApp Image 2020 02 24 at 09.18.09WhatsApp Image 2020 02 24 at 08.57.30WhatsApp Image 2020 02 24 at 08.57.29WhatsApp Image 2020 02 24 at 08.57.29 1WhatsApp Image 2020 02 24 at 08.57.27WhatsApp Image 2020 02 24 at 08.57.27 1WhatsApp Image 2020 02 24 at 08.57.26WhatsApp Image 2020 02 24 at 08.57.26 1WhatsApp Image 2020 02 20 at 17.21.28logo6