fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Aizritējusi projekta “JĀdaram!” 2. darba grupas tikšanās

image
23
Sep

Aizritējusi projekta “JĀdaram!” 2. darba grupas tikšanās

  • Kuldīgas BJC
  • 23/09/2019

20. septembrī Kuldīgas jauniešu mājā norisinājās otrā projekta “JĀdaram!” starpinstitūciju darba grupas tikšanās. Sākotnēji darba grupas dalībnieki tika iepazīstināti ar SWID analīzes rezultātiem, kuri atklāja Kuldīgas novada stiprās un vājās puses, iespējas un draudus darbā ar jaunatni Kuldīgas novadā. Pēc šo rezultātu apkopošanas, katrs darba grupas dalībnieks analizēja tieši savas pārstāvošās institūcijas stiprās, vājās puses, iespējas un draudus jeb veica savas institūcijas SWID analīzi attiecībā uz darbu ar jaunatni savā nozarē, lai jau konkrētāk diskutētu par veicamajiem uzdevumiem projekta mērķa sasniegšanā.

Lai veiksmīgi notiktu virzība uz Kuldīgas novada jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādes, dalībnieki iepazinās ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem un apzināja šo dokumentu pamatprincipus uz kā balstās jaunatnes joma Eiropas Savienības un Latvijas Republikas kontekstā. Tādējādi konkrēti tika definēti jaunatnes jomas attīstības pamatprincipi, kas būs kā vadlīnijas darbam ar jaunatni Kuldīgas novadā nākamajiem trīs gadiem. Galvenās trīs prioritātes uz ko balstīsies jaunatnes jomas attīstība Kuldīgas novadā ir sociālā iekļaušana, līdzdalības un kvalitatīva mācīšanās. Attiecīgi tika nosaukti arī vairāki rīki kā šīs prioritātes attīstīt, daži no tiem - starpinstitucionālās sadarbības uzlabošana, vienotas informācijas izplatīšanas un nodošanas sistēmas izveide, darbinieku profesionalitātes celšana, Eiropas Savienības finansējuma un piedāvāto programmu piesaiste un izmantošana, procesi, kas nodrošinās ilgtspējīgu un zaļu Kuldīgas novadu.

Nākamajā tikšanās reizē darba grupas dalībnieki strādās pie tā, lai konkrēti noteiktu sasniedzamos mērķus katrai izvirzītajai prioritātei, kas ir šī topošā ilgtermiņa plānošanas dokumenta pamatā. Šāds vienots ilgtermiņa plānošanas dokuments sniegs izpratni un zināšanas par jaunatnes politikas attīstības virzieniem, tiks izstrādāts plāns, pēc kura strādāt nākamos trīs gadus, lai attiecīgā institūcija varētu izpildīt savus uzdevumus attiecībā pret jaunatni Kuldīgas novadā.

logo2

 

IMG 3792IMG 3791IMG 3790IMG 3789IMG 3788IMG 3787IMG 3786IMG 3785IMG 3784