fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Jauniešu iniciatīvu projekti

Jauniešu iniciatīvu projekti

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu jauniešu idejām, veicinot Kuldīgas novada jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajos procesos Kuldīgas novadā.

 

2020. gada uzsaukumā tika saņemti 8 jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumi. Konkursa komisijas speciālisti, izvērtēja pieteikumus un projekta prezentācijas, kā rezultātā tika atbalstīti 7 pieteiktie projekti un ar Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra atbalstu tiks realizētas sekojošas jaunatnes iniciatīvas.

Ar ričuk’ pēc nākotnes idejām

Turlavas jaunieši

Projekta mērķis ir rosināt jauniešos interesi par uzņēmējdarbību, braucot ciemos uz Snēpeles pagasta saimniecībām “Nornieki” un “Luniņi”. Velo izbraucienā piedalīsies Turlavas pagasta jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Rezultātā jaunieši lietderīgi pavadīs savu brīvo laiku, iegūto pieredzi izmantos nākotnes karjeras veidošanai.

Caur kustībām uz veselību

Neformālā jauniešu grupa “Viļa aktīvisti”

Projekta mērķis ir veicināt VPKV jauniešos komandas garu, caur fiziskām aktivitātēm rosinot ikdienā pievērsties veselīgam dzīvesveidam.

Aptaujājot VPKV jauniešu vēlmes, mūsu grupa nolēma organizēt sportiskas aktivitātes, kas ietvertu šķēršļu joslu pārvarēšanu, orientēšanās prasmju attīstīšanu un komandas gara stiprināšanu.

Aktivitātes esam plānojuši VPKV jauniešiem no 15 līdz 19 gadu vecumam, aicinot viņus pievērsties veselīgam dzīvesveidam.

Jaunieši būs iedrošināti savu sportisko prasmju attīstībā, veselības nostiprināšanā, savstarpējās komunikācijas uzlabošanā. Tiks radīta izpratne par brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, arī bez IT tehnoloģijām.

DIENA JAUNIEŠIEM ĒDOLĒ!

Ēdoles pagasta jaunieši

Mērķis ir saliedēt un iedrošināt Kuldīgas novada jauniešus, lai veidotos arī turpmāka sadarbība ar šiem jauniešiem.

Projektā, galvenokārt, plānotas saliedēšanās aktivitātes, kurās jaunieši iepazīsies viens ar otru un izveidos komandas dienas aktivitātēm. Ēdoles pagasta izzināšanas spēles, kurās ēdolniekiem un cita pagasta jauniešiem būs iespēja uzzināt faktus un informāciju par Ēdoles pagastu. Plānotas sportiskas un netradicionālas stafetes, kas veicinās jauniešu aktivitāti un „izkāpšanu no mobilā telefona”. Vakariņošana pie zupas katla un nakšņošana teltīs, un atpūtas vakars, kas noslēgs šo lielo pasākumu. Divu dienu pasākums, kas ļaus jauniešiem vairāk gūt jaunu pieredzi, darbojoties šajā projektā.

Mērķauditorija ir jaunieši no 16-21 gadu vecumam, jo tieši šis jauniešu vecuma posms ir visneaktīvākais un kautrīgākais, kā arī vecums, kad sāk lietot alkoholu un citas apreibinošas vielas.

 

Filmums

Kino amatieri

Šī projekta mērķis būtu gan iemācīt, gan veicināt interesi par kino un tā veidošanu, lai jaunieši sāktu aizdomāties vai šīs zināšanas noderētu nākotnē, sāktu interesēties par kino profesijām, pat piedalītos filmu tapšanās. Dalībnieku galvenie uzdevumi būtu izdomāt ideju, pastāstīt mums savu ideju, un izveidot scenāriju. Mēs domājam, ka rezultāti būs izdevušies, ja jaunieši sāks interesēties par kino un tā tapšanu.

Filmums

SADARBOJIES un LĪDZDARBOJIES!

VPKV Pašpārvalde

Projekta mērķis – iedrošināt un motivēt Kuldīgas novada 9. klašu skolēnus izvēlēties VPKV par savu vidusskolu tālākajām skolas gaitām.

Projekta mērķauditorija – Kuldīgas novada skolu 9. klašu absolventi.

Sasniedzamais rezultāts – Kuldīgas novada skolu 9. klašu absolventi turpina mācības V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 10.klasē. 

Plānotās aktivitātes: saliedēšanās spēles, iepazīšanās ar skolas ēku, VPKV darbības virzieniem un vidusskolas programmām, pikniks, sarunas pie ugunskura, QR kodu spēle, sportiskās aktivitātes, radošās darbnīcas.

“Tu vari! Tu dari!”

Brīvprātīgie Kuldīgas novada pagastu jauniešu koordinatori

Projekta mērķis ir Kuldīgas novada brīvprātīgo pagasta koordinatoru 2 dienu apmācības, kurās koordinatori dalīsies savā pieredzē par piedalīšanos jauniešiem domātos projektos un jauniešu pasākumu organizēšanā. Lai tiktu noorganizēts pasākums ir nepieciešamas iemaņas un motivācija to darīt, tādēļ brīvprātīgo pagastu koordinatori tiks apmācīti par pasākuma plānošanu, pagasta pieejamo resursu apzināšanu, pasākuma reklamēšanu, organizēšanu un dzirdēs padomus sponsoru piesaistīšanai balstoties uz labās prakses pieredzes stāstiem. Projekta rezultātā paredzēts noorganizēt kvalitatīvu pasākumu vismaz 4 no 13 Kuldīgas novada pagastiem - jauniešiem vai lielākai sabiedrības daļai.

Welcome to the fancy youth yard

Kuldīgas Jauniešu mājas jaunieši

Mērķis ir parādīt, ka jaunieši, kuri ikdienā apmeklē Kuldīgas Jauniešu māju kopā sadarbojoties, rada ideju pasākumam, kuru pēc tam organizē un vada, līdz ar to piesaistot citus jauniešus iesaistīties.

Pasākuma laikā jaunieši varēs ne tikai atpūsties, bet arī tiks iesaistīti dažāda veida aktivitātēs. Šī būs iespēja, kad jaunieši tiks iesaistīti dažāda veida saliedēšanās aktivitātēs. Piedaloties šāda veida aktivitātēs/sarunās jaunietis, kurš baidās izteikt savas domas var izkāpt no komforta zonas, saņemties un pierādīt sev, ka ir spējīgs savu viedokli pateikt skaļi. 

Mērķauditorija ir jaunieši no 13 – 21 gadu vecumam, jo tieši šis jauniešu vecuma posms ir tas, kurš vēlas darboties un iesaistīties dažāda veida pasākumos, aktivitātēs.