fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Jauniešu iniciatīvu projekti

Jauniešu iniciatīvu projekti

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu jauniešu idejām, veicinot Kuldīgas novada jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajos procesos Kuldīgas novadā.

 

2020. gada uzsaukumā tika saņemti 8 jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumi. Konkursa komisijas speciālisti, izvērtēja pieteikumus un projekta prezentācijas, kā rezultātā tika atbalstīti 7 pieteiktie projekti un ar Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra atbalstu tiks realizētas sekojošas jaunatnes iniciatīvas.

Atdzīvini draudzību!

Iesniedzēja nosaukums: MAPE

Projekta “Atdzīvini draudzību!” mērķis ir sekmēt pusaudžu (vecumā no 13 līdz 15 gadiem) pozitīvās domāšanas attīstību, iesaistot skolēnus, kuriem attālinātais mācību process ir radījis problēmas mācībās un savstarpējās attiecībās. 

Jauniešu grupa “MAPE” vēlas iedvesmot un sekmēt vienaudžu interesi iesaistīties aktivitātēs, kas vērstas uz saturīgu laika pavadīšanu, tādējādi motivējot pozitīvo domāšanu.  Projektu grupa dalībniekus iesaistīs neformālās aktivitātēs, kas vērstas uz saturīgu laika pavadīšanu. Savstarpēji sadarbojoties, jaunieši neformālā gaisotnē apgūs vērtīgas dzīves prasmes un praktiskas iemaņas, atklās sevī jaunas īpašības, aktivitātēs un sarunās veicinās pozitīvo domāšanu, mācoties viens no otra. Sasniedzamais rezultāts - tiks uzlabota pusaudžu pašsajūta un veicināta viņu pozitīvās domāšanas attīstība

Ar bumbu uz Tu!

Iesniedzēja nosaukums: Neformālā jauniešu grupa “Vilis un Co”

Projekta mērķis -Radīt vēlmi Kuldīgas pilsētas vidusskolēnos  pievērsties fiziskām aktivitātēm, veicinot komandu saliedēšanos un gara stiprināšanu, rosinot ikdienā pievērsties aktīvam dzīvesveidam.

Aktivitātes plānotas Kuldīgas pilsētas vidusskolu jauniešiem no 16 līdz 19 gadu vecumam, mudinot viņos pilnveidot veselīgu dzīvesveidu un veicinot saliedētību.

Jaunieši būs ieinteresēti savu sportisko prasmju attīstībā, veselības nostiprināšanā, savstarpējās komunikācijas uzlabošanā. Tiks radīta izpratne par brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, arī bez IT tehnoloģijām

SADARBOJIES un LĪDZDARBOJIES!

Iesniedzēja nosaukums:  VPKV skolēnu pašpārvalde 

Projekta mērķis iedrošināt un motivēt jauniešus atrast savu izaugsmes iespēju, rosinot jauniešus aktīvai un radošai darbībai novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē, attīstot vienaudžos komunikācijas un sadarbības prasmes.

Projekta mērķauditorija ir VPKV skolēnu pašpārvaldes dalībnieki un 10.klases jaunieši.

Sasniedzamais rezultāts – izzinot komandas biedru stiprās puses un veicinot jauniešos sadarbības prasmes, tiks stiprināts kolektīvs, kurā jaunieši ir ieinteresēti un motivēti mācībām.

Projektā plānotas tādas aktivitātes kā saliedēšanās spēles, iepazīšanās ar skolas vadību un ēkām, padziļināto kursu komplektu piedāvājumu. Neformālā gaisotnē pie ugunskura, ar QR kodu spēli, sportiskām aktivitātēm, radošām darbnīcām, dalībnieki attīstīs un uzlabos personīgo, sociālo un mācīšanās mācīties kompetenci, kā arī pilsonisko un digitālo kompetenci.

 

Laidi vaļā

esniedzēja nosaukums:  Pīlādzīt’s jaunieši.

Projekta mērķis ir dot iespēju jauniešiem savstarpēji socializēties, sekmēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī attīstīt tehnoloģiskās prasmes. Piedaloties orientēšanās sacensībās, iespējams lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku dabā un iepazīt dažādus apskates objektus Laidos. Mērķauditorija ir 13-25 gadus veci jaunieši, kā arī ģimenes ar bērniem līdz 13 gadu vecumam, kuri dzīvo, mācās vai arī strādā Laidu pagastā, kā arī tā apkārtnē.

Neparastā orientēšanās Kuldīgā

Iesniedzēja nosaukums:  Kino amatieri

Projekta mērķis būs veicināt jauniešu vasaras laikā doties ārā un izbaudīt dabas un kultūras objektus. Galvenās aktivitātes būs 8 orientēšanās, katrai orientēšanai būtu sava tēma, uzdevumi un vietas. Plānots, ka katru nedēļu būs 1 diena, kurā notiks 1 orientēšanās Konkursa mērķauditorija ir jaunieši no 13-16 ar interesi uzzināt un izpētīt Kuldīgas vietas. Plānots, ka projektā piedalīsies apmēram 15 dalībniekam. Plānots, ka projekta laikā izpildīsies mērķis, jo veicot katru orientēšanos jaunietis pavadīs laiku ārā un uzzinās ko jaunu.

Ieripināsim

Iesniedzēja nosaukums:  Turlavas, Vilgāles, Ēdoles brīvprātīgie jaunieši

Projekta mērķis ir veicināt aktīvu un lietderīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu gan projekta izveides laikā, gan pēc tā. 

Projekta  mērķauditorija ir 15 – 25 gadus veci jaunieši, bet projekta rezultāts (boulings) būs paredzēts visām vecuma grupām. Galvenokārt, tie būs cilvēki, kas dzīvo netālu no Turlavas vai Turlavas pagastā, taču netiks liegta iespēja arī pārējiem interesentiem.

Šis projekts dotu iespēju parādīt jauniešiem, ka ne vienmēr ir vajadzīgas tradicionālas spēles iekštelpās, bet ir iespēja bez papildus naudas līdzekļiem savu brīvo laiku lietderīgi pavadīt arī svaigā gaisā.

Rezultātā tiks labiekārtota vieta pēc jauniešu iniciatīvas.

Vasaras sporta un deju ritmos

Iesniedzēja nosaukums:  Kuldīgas brīvprātīgie jaunieši

Projekts ‘’Vasaras sporta un deju ritmos’’ ir izveidots ar mērķi, lai attīstītu, motivētu un iedvesmotu Kuldīgas un Kuldīgas novada bērnus un jauniešus uz veselīgu dzīvesveidu, aktīvām aktivitātēm, sportu un mūsdienu dejām. Pārliecināt bērnus un jauniešus, ka viņi spēj apgūt gan deju soļus, kombinācijas, gan sporta spēles, sporta veidus 3 nedēļu laikā. Lai bērni un jaunieši iegūtu jaunus draugus, savus domubiedrus, socializētos un ne tikai projekta ietvaros, bet arī skolas sezonā un brīvajā laikā bērni un jaunieši turpinātu nodarboties ar sportu un mūsdienu dejām.

Ja ierobežojumi atļaus un valstī varēs rīkot koncertus vai pasākumus, sadarbošos ar deju un fitnesa studiju Viva Fitness, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centru, piesaistot viņu dejotājus, kopīgi izveidotu neaizmirstami vasarīgu koncertu (atskaites koncertu) Kuldīgas iedzīvotājiem, Kuldīgas pilsētas estrādē, kas arī būs kā šī projekta noslēguma pasākums.

Vēlos ļaut mirdzēt bērniem un jauniešiem projekta ietvaros dejojot un sportojot, kā arī likt justies īpašiem uz skatuves, lai viņi tiktu pagodināti, novērtēti un būtu iespēja parādīt savas apgūtās prasmes vecākiem un iedzīvotājiem. Pēc pieredzes varu teikt, ka iegūto prasmju atrādīšana uz skatuves, bērniem un jauniešiem ir milzīgs, pozitīvs piedzīvojums.

Paredzu, ka bērni un jaunieši pēc šī projekta būs gatavi arī skolas sezonā un brīvajā laikā dejot, sportot un piedalīties citos šāda veida projektos un pasākumos gan kā skatuves mākslinieki, gan brīvprātīgie dalībnieki. Kā arī, iespējams nākotnē, pat līdzīga projekta organizatori, kas turpinās citus motivēt uz aktīvu dzīvesveidu.