fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

NO BAROKA LĪDZ ROKAM

image
03
Feb

NO BAROKA LĪDZ ROKAM

  • Kuldīgas BJC
  • 03/02/2018

Sestdien, 3. februārī Kuldīgas Jauniešu mājā norisinājās vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu konkurss “No baroka līdz rokam 2018” Kuldīgas novadā.

Konkurss ikgadu pulcē muzikālākos Kuldīgas novada interešu izglītības kolektīvus, kas apgūst instrumentu spēli un vokālu.

Konkursā piedalījās piecpadsmit kolektīvi – no tiem četri vokāli instrumentālie ansambļi, trīs instrumentālie kolektīvi un desmit popgrupas. Katrs kolektīvs izpildīja divus skaņdarbus.

Žūrijas komisija, kuras sastāvā bija Liepājas Pop/Rock skolas vadītājs Gints Purgailis, grupas “MONTANA” solists, mūziķis Mārtiņš Burke – Burkevics un mūzikas pedagoģe Eva Zorgenberga, vērtēja katra kolektīva sniegumu pēc sekojošiem kritērijiem – mākslinieciskais sniegums, kurā ietilpa izvēlētā priekšnesuma sarežģītības pakāpe atbilstoši vecuma grupai, fonogrammas, aranžējuma kvalitāte, tehniskais sniegums, no kā izriet intonatīvais skanējums, dikcija, vokālā tehnika, ansamblis. Tāpat tika vērtēta priekšnesuma muzikalitāte, dziesmas izpildījuma atbilstība dalībnieku vecumam un balss iespējām, oriģinalitāte, mākslinieciskais tēls un kopiespaids. Katrs kolektīvs maksimāli varēja iegūt 50 punktus. Konkurence bija pamatīga un uz konkursa otro kārtu, kas norisināsies 13. februārī Talsos tika izvirzīti četri kolektīvi:

kidpng4  Kuldīgas nov. BJC muzikāli radošā studija “MONA” (I pakāpe 50 punkti), vadītāja Sangrita Upeniece;

kidpng4  Kuldīgas nov. BJC ģitārspēles ansamblis (I pakāpe 46,17 punkti), vadītāja Sangrita Upeniece;

kidpng4  V. Plūdoņa Kuldīgas Ģimnāzijas 7.-9.klašu instrumentālais ansamblis  (I pakāpe 46,42 punkti), vadītāja Sangrita Upeniece;

kidpng4  Kuldīgas nov. BJC popgrupa “PUTAS” (I pakāpe 42 punkti),  vadītāja Agnese Čīče.

Šie kolektīvi tika novērtēti ar visaugstāko punktu skaitu, iegūstot I pakāpes un ceļazīmes uz konkursa otro kārtu.

Paldies ikvienam kolektīvam par ieguldīto darbu un kvalitatīvo sniegumu, vēlam pusfinālistiem veiksmi konkursa 2. kārtā!