fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Lakstīgala 2018 Kurzemes kārta

image
01
Feb

Lakstīgala 2018 Kurzemes kārta

  • Kuldīgas BJC
  • 01/02/2018

Trešdien, 31. janvārī Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu centrā norisinājās ikgadējā tautasdziesmu dziedāšanas konkursa “Lakstīgala 2018” Kurzemes reģiona kārta.

Sacensība pulcēja astoņas komandas no dažādām Kurzemes izglītības iestādēm un izdziedāja diriģenta Roberta Zuikas sastādīto tautasdziesmu grāmatiņu “Lakstīgala”.

     Kurzemes kārtā dalību konkursā bija pieteikušas četras komandas 1.-4. klašu grupā no Ēdoles pamatskolas (skolotāja Dace Jansone), Nīcas vidusskolas (skolotāja Daina Jurga), Lībagu sākumskolas (skolotāja Romuta Ozolniece) un Talsu pamatskolas (skolotājs Raimonds Felšs), savukārt 5.-9. klašu grupu pārstāvēja Puzes pamatskola (skolotāja Lienīte Čače), Turlavas pamatskola (Agnese Čīče), Ēdoles pamatskola (skolotāja Dace Jansone) un Talsu pamatskola (Dina Bičule).

     Konkursa norise bija spraiga - visas komandas bija sagatavojušās un izcili parādīja savas zināšanas latviešu tautasdziesmā, tāpēc pēc žūrijas vērtējuma visām komandām tika piešķirtas pirmās pakāpes diplomi un ceļazīmes uz konkursa noslēguma sarīkojumu Rīgas Latviešu biedrībā 9. martā.

     Žūrijas komisijā bija VISC neformālās izglītības departamenta interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna un vecākā referente (kora mākslā) Rita Platpere.

     Ņemot vērā, ka šis ir 15 gads kopš konkursa “Lakstīgala” aizsākumiem, šajā gadā sacensību noslēgums gaidāms ar varenu tautasdziesmu sadziedāšanos, kur pulcēsies erudītākās un dziedošākās komandas no visas Latvijas, lai kopīgi izdziedātu grāmatā “Lakstīgala” apkopotās tautasdziesmas un godinātu izcilā pedagoga un diriģenta Roberta Zuikas piemiņu 105. dzimšanas dienas atcerē.